Dan ptica i drveća

“…nek se godišnje posveti jedan dan pticama i drveću”

Polazeći od misli slavnog mađarskog naučnika prirode Ota Hermana, Društvo ljubitelja prirode „Falco“ je ove godine proslavilo ovaj dan biciklističkim izletom. 10-og maja sa školarcima posetili smo pustaru Slatina i upoznali ih sa karakteristikama ekosistema ovog područja. Tokom izleta imali smo priliku videti više vrsta životinja npr. male bele čaplje, sive čaplje, žute pliske, kao i podvrstu iste, velike trstenjake, divlje zečeve itd. Od biljaka divili smo se u žutilovki, žalfiji, vranjemiji, običnoj reniki, crvenoj detelini, đipovini itd. Za modrovrane smo postavili tri kućice koje se retko mogu videti na našim pašnjacima. Na kraju ovog napornog dana ohladili smo se sladoledom.