Izveštaj o “Falco” kampu 2014. i slike

Kamp je imao 44 učesnika/ca, 28 dečaka i 16 devojčica. Od toga – poslednjeg dana, subote – 41 je popunilo upitnike, 26 dečaka i 15 devojčica. Do sledećih podataka smo došli na osnovu popunjenih upitnika. Na osnovu postavljenih pitanja prezentujemo odgovore.

stat2014_01_s

Kao što se vidi, najmlađi/e učesnici/e su imali/e 7, a najstariji/e 16 godina, a prosečna starost je bila 12 godina.

stat2014_02_s
Polako, ali sigurno, informacije o kampu se šire i van Temerina, privlačeći učesnike/ce i iz drugih mesta. Ovo – pretpostavljamo – se sa jedne strane može pripisati seriji uspešnih kampova i njihovoj dobroj reputaciji, ali i mediji igraju ulogu – iz godine u godinu reportaže u novinama i na radiju – kao i saradnja udruženja sa drugim organizacijama, susreti ekologa i drugi edukativne aktivnosti.
stat2014_03_s

* Jedan/a učesnik/ca je zaboravio/la da da odgovor.

Kao što se vidi, imamo učesnike/ce koji se vraćaju iz godine u godinu, ali u velikom broju su došli/e i novi/e, što nam takođe pričinjava veliko zadovoljstvo i radost.

stat2014_04_s

Nije iznenađujuće da se među vršnjacima, prijateljima/cama šire najbolje informacije i utiču jedni na druge, ali je i uticaj porodice značajan, kao i medija i interneta. Ni plakati nisu izašli još iz „mode”, važna je vidljivost, prisutnost. Osim ovih, kao što i podaci pokazuju, saradnja sa školama i pedagozima takođe ide u korist bilo kojem udruženju koje se bavi (i) decom.

Što se programa tiče, dani su počeli rano, sa jutarnjim vežbama pre doručka, i trajali su dugo, sadržajno. Prepodneva su uglavnom bila posvećena predavanjima, na kojima su mogli/e čuti (ali i učestvovati primedbama, pitanjima) o svetu ptica, evoluciji ptica, insektima, ribama, kornjačama u našem okruženju, o velikoj droplji i programu njene zaštite, kao i o prirodi samoj i ugrožavajućim činiocima. Pored teorje, veliki naglasak se stavljao i na praksu, iz kog razloga se konstantno vršilo prstenovanje ptica, tokom poslepodneva su skupljali/e insekte, pecalo se, posmatrali/e prirodna staništa iz čamaca. (Uhvaćena živa bića su se puštala na slobodu.) Osim ovoga, deca su se igrala i nadmetala u timovima. Razne druge aktivnosti su im taođe bili obezbeđeni, npr. pravljenje nakita od bisera, lutaka od ljuske kukuruza, jahanje. Da ne bi bila opterećena konstantnim programima, deci je bilo obezbeđeno i slobodno vreme, tokom kog su se družila, odmarala, zabavljala. Kad se spustila noć, imali smo projekcije crtaća, ali je postojala i mogućnost kreativnog izražavanja u formi crtanja i sviranja.

Deneš Varga

Slike: Tobiaš Kovačič