Kopanje jarka, odvodnjavanje

Kišovitu jesen je pratila kišovita zima, obilne padavine su natopile zemlju. Drveću zasađenom u novembru nije nedostajalo vode. Većina drveća je zasađena na niži deo, voda sa puta se takođe sliva tamo, a i uzduž Slatine je nasip. Zbog svega toga, voda ne može da oteče. Ovu situaciju smo pokušali promeniti, tokom nekoliko akcija.

15. Februar Petoro nas se uputilo prema deponiji, a odatle peške uz Slatinu do drveća. Tad smo uvideli kakva je situacija na terenu. Prvo smo iskopali manji jarak pored puta. Voda je krenula, i mogli smo slušati “žuborenje potoka”, dok smo nešto dalje iskopali drugi kanal. Ovako se voda na dva mesta slivala u Slatinu. Bili smo svesni, da nismo gotovi s poslom, ali padala je noć i morali smo da završimo za taj dan.

20. Februar Dvoje nas se vratilo, a ovaj put se moglo izaći i kolima. Sad smo mogli videti, šta smo postigli prethodnom akcijom. Uz još pola dana posla, produbili, produžili i isčistili smo prvi jarak. Dok smo obišli teritoriju i sklonili alate, voda se vidno spustila. Produbljivanje drugog jarka je još bilo ispred nas.

22. Mart Nakon mesec dana smo ponovo uspeli da izađemo, sad u većem broju. Teritorija pored puta se u potpunosti osušila, izuzev jednog drva, koje je plivalo u 20 cm vode. Otprilike 10 kanti vode i isto toliko žaba je trebalo izvući, i napuniti zemljom udubljenje. Drugi, veći jarak je očišćen i produbljen i produžen do dva starija uzdužna jarka. Ovim je rešeno odvodnjavanje na duže staze, možda će se samo kanaliti čistiti ponekad.