O nama

Društvo ljubitelja prirode “Falco” je osnovano 2004. godine, kao nevladina, nestranačka, neprofitna društvena organizacija, koja ima za glavni cilj očuvanje, popularizaciju i aktivnu zaštitu prirodnih vrednosti.

Za ostvarivanje svojih ciljeva društvo stavlja veliki naglasak na povećanje ekološke svesti, doprinosi upoznavanju i popularizaciji prirodnih vrednosti, sprovodi aktivnosti na proučavanju i zaštiti prirodne baštine, sarađuje sa drugim ekološkim i sličnim nevladinim organizacijama, a sve u cilju unapređenja i očuvanja biološke raznovrsnosti.

Programi

Letnji kampovi koji su organizovani za školsku omladinu su veoma popularni i posećeni. Učesnicima se omogućuje da se šire upoznaju sa aktivnostima, koji direktno utiču na pruočavanje i zaštitu prirodnih vrednosti, a naročito biljnih i životinjskih vrsta. Među programima su i akcije izrade i postavljanja hranilica i veštačke duplje za ptice, terenski izlasci, prstenovanje ptica, kao i održavanje raznih predavanja iz oblasti zaštite prirode. Aktivnosti se sprovode uz pomoć volontera, uz prisustvo medija i velike zainteresovanosti javnosti. Na taj način se povećava ekološka svest i pružaju mogućnosti sprovođenja praktičnih mera zaštite prirode.

Članstvo

Članstvo društva su većinom mladi studenti, diplomirani stručnjaci i svi entuzijasti, ljubitelji prirode, koji imaju za cilj da upoznaju, prikažu i očuvaju šarenolikost prirodne baštine.

Domaći i internacionalni kontakti

DLJP “Falco” sarađuje sa više sličnih ekoloških nevladinih organizacija, kao što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić”, Krug ljubitelja bašte, Ekološki pokret, itd. Pojedini članovi su i članovi Mađarskog ornitološkog društva (MME-BirdLife Hungary).

Sprovođenje delatnosti

Društvo svoje delatnosti izvršava na nestranačkoj i neprofitnoj osnovi uz strogo pridržavanje sa statutom i opštim ciljevima društva. Redovno vrši evidenciju i informisanje svojih članova.