Ozelenjavanje

U okviru opštinske inicijative za realizaciju programa ozelenjavanja, opštinski resor za zaštitu životne sredine u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem u Temerinu podelio je više od 7.000 stabala raznim zainteresovanim organizacijama.

Akcije ovakvog tipa neophodno je vršiti i u budućnosti, sa obzirom na veoma nizak procenat pošumljenosti opštine, a i cele pokrajine. Šumarci, grupe drveća i drvoredi kao oblici poljozaštitnih pojaseva igraju izuzetno važnu ulogu u sprečavanju negativnih posledica eolske erozije (erozija vetra), akumuliraju štetne čestice prašine i naravno proizvode kiseonik, kao osnovni faktor života na Zemlji.