Postavljene kućice za ptice pevačice

12. januara 2008. godine aktivisti društva zajedno sa mladim ekolozima, đacima Osnovne škole “Kokai Imre” postavili su 15 kućica za ptice pevačice na stabla zaštićenog prirodnog dobra Spomenik prirode “Stari park” u Temerinu.

Postavljanjem takvih kućica obezbeđuju se uslovi za uspešnije gnežđenje ptica pevačica kao što su na primer plava i velika senica, poljski vrabac i više vrsta muharica. Ove vrste inače prave svoja gnezda u dupljama starih stabala, a iz razloga da nažalost tih stabala ima sve manje i manje, ove veštački stvorene kućice služe kao zamena dupljama u prirodi.