Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin

Mesto realizacije

Mesto realizacije projekta promocije i zaštite obuhvata najznačajnija prirodna staništa retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na teritoriji i okolini opštine Temerin. Lokaliteti koji su obuhvaćeni projektom su sledeći:
1. Rimski šančevi – predstavlja prirodnu, jugoistočnu granicu opštine u dužini oko 10 km i pruža se u pravcu jugozapad-severoistok u vidu nasipa/iskopa, dubokog nekoliko metara i širine oko 40m. Utočište za retke i ugrožene biljne vrste, relikata glacijalnih perioda kao i za biljne zajednice karakterističnih za nekadašnje prostrane stepe lesnih terena.
2. Park prirode Jegrička – proglašena za zaštićeno prirodno dobro u decembru 2005. godine. Lokalitet sa veoma bogatim diverzitetom ptica predstavlja Međunarodno značajno stanište za ptice (IBA) kao i za biljke (IPA). Prirodno bogatstvo vodotoka daje prisustvo i drugih vrsta kičmenjaka i biljaka koje se nalaze i na listi Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti.
3. Spomenik prirode «Stari park u Temerinu» – zaštićeno područje od 80-tih godina. Stabla velike starosti, zajedno sa mnoštvom ptica predstavljaju prirodnu vrednost ovog parka. Nalazi se usled srca naselja, a građani ga koriste za odmor i rekreaciju.
4. Banomska pustara i vodotok Male bare sa slivnim područjem – fragment iskonskog izgleda nekadašnje Panonske nizije, sa biljnim i životinjskim vrstama karakterističnim za stepska i slatinska staništa.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je povećanje ekološke svesti javnosti preko aktivnosti promocije i zaštite staništa retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na teritoriji opštine Temerin.
Projekat približava prirodu široj javnosti na tri nivoa:
1. prikazivanjem prirodnog bogatstva područja
2. edukacijom o negativnim faktorima i značaju očuvanja prirode
3. uključivanjem u aktivnosti zaštite prirodnih vrednosti

Prikazivanje prirodnih vrednosti široj javnosti se vrši pomoću štampanja i deljenja promotivnih materijala, na kojima se nalaze slike pejsaža, staništa i njihovih najznačajnijih predstavnika. Na časovima prirode prisutni se mogu upoznati sa živim svetom i o značaju zaštite prirode uopšte. Uključivanjem u aktivnosti zaštite učesnici dobijaju uvid na koje načine mogu aktivno doprineti unapređenju uslova za preživljavanje nekih biljnih ili životinjskih vrsta.

Očekivani rezultati

Nakon realizacije projekta će se može očekivati:

  • manji broj divljih deponija
  • smanjena uznemirenost živog sveta od strane ljudi
  • poboljšani uslovi za razvoj i razmnožavanje biljaka i životinja
  • povećan biodiverzitet
  • veći broj posetilaca lokaliteta radi odmora i posmatranja prirodnih lepota

Donatori i partneri

  • Balkanski Fond za Razvoj Lokalnih Inicijativa
  • Teledom Temerin
  • Osnovna škola «Kokai Imre»
  • Prva mesna zajednica Temerin