Sadnja drveća pored puta

Ove godine smo nastavili sa produživanjem drvoreda uzduž siriškog puta. Zasađeno je i fiksirano uz stubove 14 jasenova. Posle sađenja smo pogledali drveće zasađeno tokom jeseni. Postavili smo i stubove, koji su preostali od sađenja, i poduprli još više drveća. Mada tokom blage zime divljač nije načinila štetu u mladicama, to se nažalost ipak desilo na proleće. Ne znamo tačan razlog, ali uprkos zaštitnim mrežama, više drveća je oštećeno, jedno i slomljeno.