Stabilizovanje drveća

Tokom sadnje drveća u novembru, hrastovi posađeni na nasip su učvršćeni kolcima, ali mnogi su ostali bez kolca. Pošto je sađeno već razvijeno, visoko drveće, vetrovi posle sađenja su ih nagnuli. Zbog toga smo izašli na teren, da učvrstimo i preostalo drveće. Zbog blatnjavog puta, nas petorica smo uspeli da iznesemo 40 kolca peške. Uprkos mrazu, sa lakoćom smo ih ukucali u natopljenu zemlju.