Архиве ознака: Stari park

Vodomar u Starom parku

faalco_small

Prilikom obilaska i kontrolisanja hranilice za ptice u Starom parku, viđena je jedna interesantna i retka ptičja vrsta. Naime radi se o vodomaru, koji je do sada registrovan jedino van naseljenog dela opštine i to na jezeru kod ciglane i kod vodotoka Jegrička. Ovom prilikom su čak dve ptice lovile na skoro zamrznutom jezeru. Vodomar ima malo, zdepasto telo sa kratkim repom i neobično dugim, čvrstim kljunom crne boje. Telo je prekriveno perjem intenzivno plave i jarko zelene boje, tako da se na terenu obično primećuje kao svetlosni bljesak, koji se pojavi i nestaje za tren oka. Zbog toga ova ptica i nosi drugo ime – plavi dragulj. Наставите са читањем Vodomar u Starom parku

Upoznavanje flore i faune Starog parka i Rimskih šančeva

faalco_small

Učenici O.Š. “Kokai Imre” su 12. maja krenuli na drugi po redu terenski izlet u organizaciji DLJP “Falco”. Ciljna staništa su bila zaštićeno prirodno dobro “Stari park” u Temerinu Rimski šančevi. Tridesetoro dece se skupilo ispred Doma omladine u 8 sati ujutro, gde su Angela Zelenka, nastavnica biologije i Dora Gero, članica društva održale predavanja o prirodnim vrednostima pomenutih staništa. Наставите са читањем Upoznavanje flore i faune Starog parka i Rimskih šančeva

Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin

faalco_small

Mesto realizacije

Mesto realizacije projekta promocije i zaštite obuhvata najznačajnija prirodna staništa retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na teritoriji i okolini opštine Temerin. Lokaliteti koji su obuhvaćeni projektom su sledeći:
1. Rimski šančevi – predstavlja prirodnu, jugoistočnu granicu opštine u dužini oko 10 km i pruža se u pravcu jugozapad-severoistok u vidu nasipa/iskopa, dubokog nekoliko metara i širine oko 40m. Utočište za retke i ugrožene biljne vrste, relikata glacijalnih perioda kao i za biljne zajednice karakterističnih za nekadašnje prostrane stepe lesnih terena.
2. Park prirode Jegrička – proglašena za zaštićeno prirodno dobro u decembru 2005. godine. Lokalitet sa veoma bogatim diverzitetom ptica predstavlja Međunarodno značajno stanište za ptice (IBA) kao i za biljke (IPA). Prirodno bogatstvo vodotoka daje prisustvo i drugih vrsta kičmenjaka i biljaka koje se nalaze i na listi Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti.
3. Spomenik prirode «Stari park u Temerinu» – zaštićeno područje od 80-tih godina. Stabla velike starosti, zajedno sa mnoštvom ptica predstavljaju prirodnu vrednost ovog parka. Nalazi se usled srca naselja, a građani ga koriste za odmor i rekreaciju.
4. Banomska pustara i vodotok Male bare sa slivnim područjem – fragment iskonskog izgleda nekadašnje Panonske nizije, sa biljnim i životinjskim vrstama karakterističnim za stepska i slatinska staništa.

Наставите са читањем Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin

Zimsko prihranjivanje ptica

faalco_small

U januaru 2006. godine, u sklopu zimske eko-radionice za decu organizovana je akcija izrade i postavljanja hranilica za ptice. Akcija je imala za cilj unapređenje uslova za uspešnije preživljavanje ptica za vreme surovih zimskih meseci. Ukupno su izrađene 4 hranilice i postavljene su na visinu od oko 1,5 metara od nivoa zemlje. Наставите са читањем Zimsko prihranjivanje ptica

Izrada i postavljanje kućica za ptice

faalco_small

Tokom februara 2004. godine, u okviru dvodnevne radionice, u saradnji sa Društvom ljubitelja bašte iz Temerina, organizovana je akcija izrade i postavljanja kućica za ptice dupljašice. Ukupno je 20 kućica, veštačkih gnezda našlo svoje mesto na stablima zaštićenog prirodnog dobra “Stari park u Temerinu”. Prilikom izrade učestvovalo je oko 30 đaka i volontera društva, koji su postavljanje izvršili uz nadzor stručnjaka iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Radne jedinice u Novom Sadu. Наставите са читањем Izrada i postavljanje kućica za ptice