Címke: Szlatyina

A madarak és fák napja

faalco_small

“…évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmének”

Hermán Ottó magyar természettudós gondolatát követve, a Falco Természetkedvelők Egyesülete az idén is megemlékezett erről a napról, mégpedig egy kerékpártúrával. Iskoláskorú gyermekekkel május 10-én, a madarak és fák napján a Szlatyina pusztára kerékpároztunk, és séta közben megismertettük velük e sajátos ökoszisztéma jellegzetességeit. A madarak és fák napja bővebben…

Temerin Község természeti értékeinek népszerűsítése és védelme

faalco_small

Helyszínek

A projekt Temerin környékén fellelhető ritka és veszélyeztetett növény- és állatfajok legértékesebb természetes élőhelyeit öleli fel. Ezek a következők:
1. Nagy Római sánc – a 10 km hosszú és kb 40 m széles, délnyugat-északkelet irányban elterülő sáncvonulat a község keleti természetes jellegű határát képezi. Számos ritka és veszélyeztetett növényfaj, köztük több jégkorszaki reliktum és a löszgyepekre jellemző növénytársulások menedékhelye.
2. Jegricska Természeti park – 2005. decemberében lett védett területté nyilvánítva. Nemzetközileg jelentős madár- illetve növényélőhely (IBA- és IPA terület). Nagyszámú védett állatfaj élőhelye.
3. Temerini Kastélykert – a 80-as években lett védett terület. Természeti gazdagságát az idős fatörzsek és a madárvilág jelenti. Hűvös mikroklímája a lakosság számára a pihenés és a testedzés helyszíne.
4. Szlatyina menti és bánomi puszták – ezek a szikes és pusztai élőhelyek a Pannon alföld egykori kinézetét idéző fragmentumok. Temerin Község természeti értékeinek népszerűsítése és védelme bővebben…