Upoznavanje flore i faune Starog parka i Rimskih šančeva

Učenici O.Š. “Kokai Imre” su 12. maja krenuli na drugi po redu terenski izlet u organizaciji DLJP “Falco”. Ciljna staništa su bila zaštićeno prirodno dobro “Stari park” u Temerinu Rimski šančevi. Tridesetoro dece se skupilo ispred Doma omladine u 8 sati ujutro, gde su Angela Zelenka, nastavnica biologije i Dora Gero, članica društva održale predavanja o prirodnim vrednostima pomenutih staništa.

U parku su deca nakon upoznavanja sa dendroflorom i nižim biljkama u vidu kviza potvrdila svoje novostečeno znanje. Tako su uspela da prepoznaju belu topolu, rusomaču, običan gavez i druge biljne vrste.

Do Rimskih šančeva, zbog veće udaljenosti lokaliteta, išlo se traktorom. Područje predstavlja biljno stanište od međunarodnog značaja (IPA), gde se javlja veliko šarenilo biljnih zajednica. Nađene su neke retke vrste kao što je kovilje, divlji karanfil, volujski jezik, mađarski veprovac, pešćarska perunika, kao i vodnjača.

Za svakog zaštitara potresna je situacija kada naiđe na zamku na području koje vrvi od divljih životinja. Šanac nastanjuju jazavac, lisica i drugi sisari, kojima je najverovatnije nađena klopka bila namenjena. Pošto je korišćenje takvih zamki u cilju lova zakonom zabranjeno, aktivisti društva su je uklonili!