Aktivna zaštita sive vetruške u srednjem Banatu

Cilj projekta

Projekat se zasniva na aktivnoj zaštiti sive vetruške (Falco vespertinus) preko postavljanja veštačkih podloga (gnezda) za njihovo uspešnije gnežđenje. Tokom realizacije projekta ukupno se izrađuje 60 platformi koji se postavljaju grupno, formirajući 4 odvojene kolonije.

Siva vetruška je retka i ugrožena ptica grabljivica u Srbiji i nalazi se na listi Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti («Službeni glasnik RS», бр. 50/93).

Mesto realizacije

Stabla na koja se učvršćuju platforme se nalaze na lokalitetima u srednjem Banatu u okolini naselja Opovo i Rusanda, gde su se ove ptice gnezdile u prošlosti ali zbog nestanka njenih prirodnih staništa nestale kao gnezdeće vrste.

Očekivani rezultati

Realizacijom projekta se očekuje da će ciljna vrsta, siva vetruška (Falco vespertinus) prihvatiti ponuđene veštačke kolonije tim pre što se i inače u prirodi gnezdi kolonijalno,u gnezdima drugih ptica. Obično zauzima gnezda gačca(Corvus frugilegus), čije kolonije zadnjih decenija nestaju, a time i uslovi za gnežđenje sive vetruške. Kao uspeh se smatra i naseljenje drugih retkih zaštićenih vrsta ptica, kao što je obična vetruška, mala ušara i dr.

Donatori

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.