Zöld sorok 14.

Új madárfajunk – a gulipán

Egy új, ritka fészkelő madárfajt jegyeztek fel egyesületünk tagjai az elmúlt hetekben községünk határában. A gulipán (Recurvirostra avosetta) a sekélyvizű szikes tavak lakója, nálunk főleg a bánáti szikeseken fordul elő kis számban. Mivel azonban az ilyen jellegű területek, kevés kivétellel, mára már rendre eltűntek (halastóvá alakították, vagy lecsapolás után mezőgazdasági művelés alá vonták) a gulipánok kénytelenek voltak más élőhelyek után nézni. Így vették birtokukba a halastavakat, az állatfarmok szennyvíztároló medencéit, és így vetődhettek el községünk határába is.
A galamb nagyságú madár egyedülálló jellemzője, hogy felfelé görbülő a csőre, az összes többi madáré egyenes, kampós végű vagy lefelé hajló. Ebből kifolyólag táplálkozási módja is rendkívüli. Görbe csőrével a vízfelszínt jobbra-balra „kaszálva” szűri ki abból a táplálékul szolgáló apró vízi rovarokat, lárvákat. Néha több madár is egymás mellett állva, egyszerre táplálkozik. Ilyenkor távolból figyelve őket igazi kaszásokra emlékeztetnek, amint ide-oda csapkodnak csőrükkel. A gulipán szigorúan védett ritka madár, ezért is jelent nagy örömet megjelenése községünk határában. Reméljük, hogy előfordulása nem alkalmi, hanem a tartós megtelepedés előfutárait üdvözölhetjük a megtelepedett párban.

B. I.

Ne vágj ki minden fát!

Földünk a növények révén lélegzik – közhely, de mégis igaz. A levegő oxigéntartalmának legnagyobb hányadát ezeknek az élőlények a fotoszintézise által nyeri, ezen belül is legjelentősebben a fák, erdők révén. A mai légszennyezettségi rekordokat, a nagy szén-dioxid kibocsátáson kívül, az erdők eltűnése, kivágása okozza. Világszerte egyre kisebb a fákkal borított terület. Vajdaság összterületének csupán 2%-án fekszik erdő. Nem volt ez mindig így. Az ember egyre nagyobb területeket hódított el a természettől. Délvidék évszázadok óta a jó termőföldjeiről híres. Az itt élő embereknek a mezőgazdaság nyújtotta a biztos megélhetést, és ezzel nincs is gond. A probléma viszont az, hogy emiatt a természetes élőhelyek teljesen eltűntek. Ezzel viszont saját szántóföldjeinket (megélhetésünket) sodortuk veszélybe. Már most is nagyok a szélerózió által okozott károk. A szélerózió azt jelenti, hogy a szél elhordja a talaj felső (termő) rétegeit így tönkretéve földjeink termőképességét.
Mindezek ellenére továbbra is folyamatos a zöldterületek ritkítása. A legnagyobb fairtást a település keleti határrészében fekvő kiserdőkben észleltük. Itt szinte fakitermelés folyt a télen, a fát valószínűleg a közeli piacokon szerették volna értékesíteni. Erről árulkodik az, hogy a kivágott fa szépen egymás tetejére, kupacokba volt rakva. A tettes/ek facsonkokat és félig-meddig kipusztított erdőt hagytak maguk után. Arról nem is beszélve, hogy a Szerbiai Vasúttársaság tulajdonát rongálták meg, ami lopásnak minősül. Természetesen nem indult eljárás az elkövető/k ellen, vagy ami még rosszabb, fel sem tűnt senkinek. Ne irtsuk hát az erdőket, és a földek szélén lévő fasorokat, mert ezáltal csak tetézzük a bajt. E fasorok ugyanis szélvédetté teszik területeinket és élőhelyet biztosítanak a vadnak. Ültessünk fát a tiszta és jó levegőért, az életért!

F.Z.

Elektronikai hulladékgyűjtés

Az elektronikai termékek féktelen vásárlásával, ezek hihetetlen rövid idő alatti elavulásával és az elavult készülékek és részek nem megfelelő kezelésével saját szemetünk alá ássuk magunkat, beborít bennünket az e-szemét.
Az ENSZ környezetvédelmi programjának keretében készült jelentés szerint a következő évtizedben komoly problémát okoz majd az elektronikai hulladék kezelése, mivel a fejlődő országok is egyre jobban kiveszik a részüket a berendezések vásárlásából.
A elektronikai hulladék feldolgozása már hazánkban is folyik. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a megfelelő kezelés fontosságára és lehetőségére. Nem megfelelő módszer, ha hátsó udvarokban fejletlen „technológiával” hasznosítjuk újra ezeket, mert különböző veszélyes anyagok szabadulnak fel, így sokkal károsabb hatást gyakorolva a környezetre.
A közeljövőben tervezünk egy községi e-hulladékgyűjtő akciót, melyen minden részvevőt, aki e-szemetét elhozza a megfelelő gyűjtőhelyre, ami valahol Temerin központjában lesz, különböző meglepetések/ajándékok várják, gazdag nyereményjátékkal egybekötve.
A részletekről időben tájékoztatjuk a kedves olvasókat.
Elektronikai hulladékok: különböző nagyságú elemek, tölthető akkumulátorok (telefon, kamera, fényképezőgép), elektromos háztartási készülékek, kábelek, szórakoztató elektronikai készülékek stb.

K. Cs.

Eredetiben, Original