Akcija sađenja drveća 2014.

„Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Sledeće najbolje vreme je SADA.” (Kineska poslovica)

Nije lako doći do podrške, u svrhu pošumljavanja, iako svi znaju, da ima veoma važnu ulogu u očuvanju naše okoline. Svi dišemo isti vazduh, pijemo istu vodu i konzumiramo istu hranu, koja potiče iz zajedničke, globalne okoline. U kojoj meri će taj vazduh, voda i hrana biti čisti, zavisi samo od nas, ljudi. Zato, ako mi, ljudi, ne budemo se starali za drveće, živećemo u svetu, koji neće biti u stanju da se stara za nas, ljude. Svako drvo je lični doprinos za poboljšanje kvaliteta životnog prostora, za suzbijanje zagađenja okoline. U isto vreme, malo je da samo nekoliko ljudi zna za to i da samo nekolicina čini nešto u vezi toga, i zbog toga je potrebna saradnja. Marljivoj ekipi Društva ljubitelja prirode „Falco” nije prvi put da piše konkurs za pošumljavanje, ali se može reći da je sadašnji najbolje uspeo. Konkurs za sađenje drveća je dobijen kod Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Suština pisanja konkursa, ukratko, je možda da bude dobro „začinjen”, što znači da privuče pažnju komisije, da bi ideja dobila dobru ocenu.

Suština i glavni cilj našeg projekta je da svaka generacija, tj. ne samo stariji, nego i mlađi učenici budu uključeni, pošto je veoma važno da i oni na vreme osete važnost sadnje drveća.

22-og novembra 2014. je DLJP „FALCO” organizovalo akciju sađenja drveća. Svi niži razredi OŠ Kokai Imre, uključujući i odeljenja na telepu, kao i odeljenja na telepu OŠ Petar Kočić, su dobili po jedno drvo. Prijemčivost pedagoga u vezi naše inicijative je bila veoma pozitivna, pomogli su i u odabiru učenika, koji će ići na sađenje drveća. Učenici/e su uz pomoć nastavnika/ca i aktivista/kinja udruženja zasadili/e drveće na teritoriji škole. Deca su u kratkim crtama bila upoznata sa osnovnima karakteristikama i osobenostima date vrste drveta. Svako drvo je našlo mesto u unapred pripremljenoj rupi, sa humusuom i malo veštačkog đubriva, uz polivanje i pričvršćeno uz stalak, da bi sprečili da jači vetar sruši stablo, koje još nije ojačalo na novom mestu. Drveće smo obeležili tablama, na kojima je prikazano latinsko, mađarsko, odnosno srpsko ime drva, poruka od drva, tj. kome poverava održavanje, kao i datum sadnje, na koji način učenici simbolično mogu proslaviti rođendan drva. Ovom idejom je ekipa mislila, da će možda veću pažnju posvetiti očuvanju i nezi drva, ako znaju čije je. Brigu o drveću preuzima sledeća generacija, čime će drveće uvek imati negovatelja iz kruga učenika.

Većinu sadnica smo namenili za pošumljavanje. Posle završetka sadnje u dvorištima škola, učenici viših razreda, odnosno članovi sekcije Ljubitelji prirode, vodeći nastavnici, članovi DLJP „Falco”, kao i nekoliko spoljnih lica, koji su podržali akciju učešćem ili pomažući, su nastavili sađenje u temerinskom ataru. To smo obavili na teritoriji koju koristi temerinsko lovačko udruženje „Fazan”, na ušću Slaćine i Belog jarka i za koje smo dobili dozvolu od udruženja, da zasadimo drveće. Pošto je na teritoriji tlo prevashodno tzv. aluvijalno zemljište, tj. vlažno, močvarno tlo, odabir vrsta je izvršen u skladu sa datostima i ovom okolinom. Na veliki deo teritorije smo posadili belu vrbu i crnu johu, ali i belu i crnu topolu, dve vrste jasena, kao i nekoliko hrastova, na najviši deo. Preko sto sadnica se našlo u zemlji, koji su već dobro razvijene jedinke, ima među njima drveća od 2-3, odnosno 5-6 godina. Pošto smo imali finansijske okvire, trudili smo se da kupimo razvijeno, veliko drveće. Imali smo i vidu i da u ovima manje može da načini štetu priroda i divlje životinje, nego u mlađim sadnicama. Reč je isključivo o autohtonim vrstama, koje su ljubitelji vlažnijeg tla. Pošto je na teritoriji plodni sloj tla veoma duboko, u rupe za sadnju, tačnije oko korenovog sistema smo postavili humus, time pomažući jedinkama, da se lakše i brže prime. Nadalje, stavili smo i malo veštačkog đubriva, i obilno smo zalili, potom smo prekrili i navukli suvi sloj zemlje. Pošto je reč o otvorenoj teritoriji, koje je prebivalište i skrovište divljači, na sadnice smo stavili zaštitne mreže, da ih zaštitimo od štete. Deca su veoma uživala u sadnji drveća, mnoga od njih su dobila volju da sade i kod kuće.

Sastavili smo vodič za sađenje drveća, na srpskom i mađarskom jeziku, odnosno tri različita bedža – sa natpisima „Moje prvo drvo”, „Zasadi i ti drvo”, odnosno sa logoom DLJP „Falco” – koje smo podelili učenicima i odraslima na kraju akcije, da i time učinimo nezaboravnim ovaj divan dan, pošto nam je i vreme bilo po volji.

Akcija sađenja drveća je nastavljena 25-og novembra u osnovnim školama u Bačkom Jarku i Sirigu. U dvorištima škola posađene su sledeće vrste drveća: hrast lužnjak, javor (mleč) i beli jasen.

Zahvaljujemo se na podršci: Ministarstvu za poljopivredu i zaštitu životne sredine – na finansijskoj podršci, lovačkom udruženju „Fazan” iz Temerina – na teritoriji za pošumljavanje, baštenstvu Kokai i Tamašu Utcaiju – na bušenju rupa za sadnju, zemljoradničkoj zadruzi Žunji-Silak – na pomoći oko transporta dece i zalivanju, pilani Kačor – za potporne kolčeve, odnosno učiteljicama i nastavnicima i svim osobama na pomoći. Nadamo se da će akcije ovog tipa postati redovne u našoj okolini.

Video zapis događaja:

Slike: