Akcija za pomoć pticama grabljivicama

22-a novembra 2008. godine, Društvo je organizovalo radionicu za pomoć pticama grabljivicama. Izrađeni su objekti (stalci u obliku slova “T” i ladice od dasaka) koji će, nakon postavljanja u prirodu, služiti za unapređenje uslova za odmor, lov i ishranu za ove ptice. Stalke ptice koriste za odmaranje ili tokom ishrane, a i u cilju osmatranja terena prilikom lova. U ladice se sipa kukuruz i tako ima funkciju kao mamac za sitne sisare, glodare kojima se grabljivice pretežno hrane, a koji su opšte poznati kao štetočine u poljoprivredi.