Fásítás

A községi környezetvédelemmel megbízott reszort a 2006. évben megszervezett fásítási akció alkalmával 7000 facsemetét osztottak szét különböző érdekelt civil szervezetek részére. A Falco Természetkedvelők Egyesületet is csatlakozott a megmozduláshoz és 2006. áprilisában valamivel több mint 200 facsemetét ültetett el a település észak-keleti határ-részében, a Bánomi puszták területén.

A fák két sorban, 2-3 méteres egymás közti távolságban lettek ültetve úgy, hogy végül egy közel 300 méter hosszú mezővédősávként szolgáló fasor képződött. Az akcióban több mint 20an  segédkeztek.

Az ilyen és ehhez hasonló megmozdulások kiemelkedő fontosságúak a település, de az egész tartomány alacsony szintű fával borított területének növelése érdekében. A kisebb erdők, facsoportok illetve a fasorok azon kívül, hogy lekötik a levegőben lévő szennyező porszemcséket, termelik az élethez nélkülözhetetlen oxigént, nagyon fontosak a szélerózió által veszélyeztetett termőföld megkötésében.