Fásítási akció 2014.

„Legjobb időpont a faültésre 20 évvel ezelőtt volt. A következő legjobb időpont  pedig MOST van.” Kínai közmondás

Az akcióról Petes Csilla beszámolója:
Nem könnyű támogatáshoz jutni, fásítás céljára, még ha mindenki tudja is, hogy nagyon fontos szerepe van környezetünk megóvásában. Mindannyian ugyanazt a levegőt lélegezzük, ugyanazt a vizet isszuk és ugyanazt a táplálékot, fogyasztjuk, amely a közös, globális környezetből származik. Hogy milyen mértékben lesz ez a levegő, ez a víz és ez az élelem tiszta, csakis tőlünk, emberektől függ. Ezért mi emberek, ha nem törődünk a fákkal, hamarosan olyan világban fogunk élni, amely nem lesz képes törődni velünk, emberekkel. Egy-egy fa személyes hozzájárulás az élettér minőségének javításához, a környezetszennyezés visszaszorításához. Ugyanakkor kevés, ha csak pár ember tudja ezt, s csak néhányan tesznek ez ügyben valamit, s ezért volna szükség összefogásra. A FALCO Természetkedvelők egyesületének szorgos csapata már nem először ír pályázatot fásításra, de legeredményesebben mondhatni most sikerült. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumnál nyert pályázatot fásításra. A pályázatírás lényege röviden talán, hogy jól meg legyen „fűszerezve”, ami azt jelenti, hogy a pályázat bíráló figyelmét fel tudja kelteni, s pozitívan értékelje az ötletet.

Pályázatunk lényege és fő célja, hogy minden korosztály, azaz nem csak az idősebbek, hanem a fiatal diákok is be legyenek kapcsolva, mivel nagyon fontos hogy ők is időben érezzék a fásítás fontosságát.

A Falco Természetkedvelők Egyesülete 2014. november 22-én fásítási akciót szervezett.A temerini Kókai Imre Általános Iskola, és a telepi kihelyezett tagozat minden alsó tagozata kapott egy-egy saját fát, valamint a Petar Kočić általános iskola telepi, kihelyezett tagozat osztályai is. A pedagógusok fogadókészsége kezdeményezésünkkel kapcsolatban igen pozitív volt, segítettek a diákok kiválasztásában, hogy ki menjen fásítani. A diákok az osztálytanítók és az egyesület aktivistái segítségével ültették el a fákat az iskola területén. A gyerekek rövid bemutatóban részesültek az adott fafajta ismertető jegyeiről és tulajdonságairól. Minden fa előre elkészített lyukakba került, humusz és kevés műtrágya valamint öntözés mellett támasztóállványhoz rögzítve, mellyel megakadályozzuk, hogy nagyobb szél kidöntse a még új helyén meg nem erősödött csemetét. A fákat táblákkal jelöltük meg, melyen a fa latin, magyar illetve szerb tagozatok esetén szerb neve szerepel, s a fa üzenete, vagyis hogy kire bízza gondozását, valamint az ültetés dátuma, így a kisdiákok jelképesen megünnepelhetik a fák születésnapját. Evvel az ötlettel a csapat arra gondolt, hogy talán nagyobb figyelmet fordítanak a fák megóvására, gondozására, ha tudják melyik kié. A fák gondozást majd a következő generáció veszi át, így a fáknak mindig lesz gondozójuk az iskola tanulói köreiből. A két iskolaudvarban összesen 4 tölgyfát, 6 kőrisfát és 6 juharfát ültettünk el.

A facsemeték zömét erdősítésre szántuk. Az iskolaudvarokban lebonyolított ültetés után a felsős tagozat tanulói, illetve a Természetkedvelő szakcsoport tagjai, vezető tanárai, a Falco természetkedvelők egyesületének tagjai, valamint néhány kívülálló személy ki részvételével és segítségével támogatta az akciót, a temerini határban folytattuk az ültetést. A temerini Fácán vadászegyesület használatában lévő földterületen, mely a Szlatyina és a Fehér árok torkolatánál helyezkedik el, s melyre a vadászegyesület engedélyt adott, hogy befásítsuk. Mivel a területen főként ún. öntés talaj, azaz vizenyős, lápos talaj van jelen, a fajtaválasztás is úgy történt, hogy ennek a környezetnek és adottságoknak megfeleljen. A terület nagy részére fehér fűzfát, mézgás égerfát, de ültettünk fehér nyárfát, fekete nyárfát, kétféle kőrisfát, valamint a legmagasabb részére néhány tölgyfát. Összesen 104 facsemete került a földbe, ezek már jól kifejlődött egyedek, vannak közöttük 2-3, illetve 5-6 éves fák is. Mivel az anyagi keret megvolt hozzá, törekedtünk, hogy fejlett nagy fákat vásároljuk. Azt is szem előtt tartottuk, hogy ezekben kevésbé tehet kárt a természet és a vadállomány, mint a fiatalabb facsemetékben. Kizárólag őshonos fajtákról van szó, amelyek a vizesebb talaj kedvelői. Mivel a területen, a talaj termőrétege nagyon mélyen van, ezért az ültető gödröket, vagyis jobban mondva főleg a gyökérrendszer körül humusz tettünk, evvel segítve az egyednek, hogy előbb megkapaszkodjon. Továbbá kevés műtrágyát szórtunk, s bőségesen megöntöztük, majd betakartuk, tömörítettük, s száraz földréteget húztunk rá. Mivel nyitott területről van szó, mely a vadak otthona, búvóhelye, a vadkártétel ellen védőhálóval láttuk el a csemetéket. A gyerekek nagyon élvezték a faültetést, sokan közülük kedvet is kaptak hozzá, hogy otthon is ültessenek fát.

Faültetési útmutatót állítottunk össze szerb és magyar nyelven, valamint 3 különböző kitűzőt, Az én első fám, Ültess te is fát felirattal, illetve a Falco egyesület címerével, melyet az akció végén a diákoknak és a felnőtteknek szétosztottunk, ily módon tettük emlékezetessé ez a gyönyörű napot, mivel, hogy az idő is a kedvünkre szolgált.

A fásítási akció a járeki és a szőregi általános iskolában november 25-én folytatódott, így összesen az iskolák udvaraiban 22 fa került földbe, lelt gazdára.

Köszönjük az akció támogatását a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumnak az anyagi támogatást, a fásításra adott területet a temerini Fácán vadászegyesületnek, ültető gödrök fúrását Kókai kertészetnek és Utcai Tamásnak, az öntözésben és a gyerekek szállításában való segítséget a Zsúnyi – Szilák földműves szövetkezetnek, a támasztókarókat Kácsor fűrésztelepnek, továbbá köszönet a tanító néniknek, tanároknak, s minden különálló személy segítségének. Reméljük, hogy az efféle akciók rendszeressé válnak környékünkön.

Videó beszámoló az eseményről: 

Képek is készültek: