”Gradnja” i preseljavanje gnezda rode

Uspešno je izvršena akcija selidbe rodinog gnezda na telepu, u Proleterskoj ulici. Na početku akcije (podsetnik na prošlogodišnju akciju) prošle jeseni već smo pisali u ”Zelenim redovima” (Temerinske Novine), da se gnezdo mora premestiti sa dimnjaka na sigurnije mesto, zbog stalne opasnosti od zapaljenja i vatre. Pošto rode vole da se gnezde na velikim visinama (zbog veće preglednosti većih teritorija), bilo je važno da novo gnezdo bude višlje od starog. Ovaj zadatak nije bio lako izvodljiv, pošto visina dimnjaka prelazi 8 metara. Zbog toga smo morali organizovati dve radne akcije. U prvoj smo izlili betonsku osnovu T oblika u koju smu postavili čeličnu konstrukciju, čija visina iznosi oko 1 metar. Na vrh konstrukcije smo postavili i zavarili 8 metara visoku čeličnu banderu, koja sačinjava središnji deo cele konstrukcije. Ovu banderu smo postavili na mesto uz pomoć dizalice sa kavezom. Najzad smo to krunisali samim gnezdom levkastog oblika, koji smo pričvrstili šrafovima i zavarili na vrh visoke cevi. Materijal starog gnezda smo iskoristili za popunjavanj novog, i ovim privlačeći rode. Na kraju smo uspomoć dizalice postavili novu kapu ovalnog oblika na vrh starog dimnjaka, da bi i ovako sprečili rode da se vrate na staro mesto. Pripreme i završni radovi su potrajali danima. Sve ovo je nesebično prihvatio na sebe najstariji član našeg udruženja, čika Adolf. Njegova zasluga je isplaniranje i izrada cele konstrukcije, kao i izvedba pozadinskih radova. Ostalo već ne zavisi od nas. Rode – kao ponos svih naselja – su se već vratile na neka mesta, nadamo se da će i ”naše” prihvatiti svoje novoizgrađeno prebivalište. Voleli bi smo da se zahvalimo na pomoći: Prvoj Mesnoj Zajednici, Tiboru Puškašu, preduzeću SZR Bruno, porodici Firješ, Zoltanu Šagiu (zbog obezbeđivanja čelične bandere), kao i Adolfu Šifleru, bez čijih doprinosa akcija ne bi uspela. P.S.: Rode su stigle i već nameštaju svoje novo gnezdo!

Čaba Kočička