Malčiranje

U četvrtak smo obišli drveće, koje smo zasadili u novembru, zatvorili smo odvodne kanale i zalili veći deo. Pošto nije bilo izgleda za kišu, a zemlja se brzo isuši na jakom suncu, odlučili smo se za malčiranje. Ogoljene delove oko drveća treba pokriti pokošenom travom: pošto su prilično velike rupe kopane, a tamo još nema trave, brzo se isuši i naprsne. Posle nedeljnog ručka smo se okupili u “voćnjaku” i pokosili travu, koja je dosezala do kolena. Potom smo tu travu skupili u džakove (ukupno 14) i preneli na teritoriju za pošumljavanje. Oko svakog drva smo mogli postaviti debeli sloj malča i tako ih zaštiti od isušivanja. Veliki deo drveća već niče, jedino ne znamo šta će biti sa jasenovima. Trava već zeleni, ptice lete i cvrkuću u okolini, ali su se i krpelji namnožili – svako od nas je skinuo barem desetak sa svoje odeće.