Preseljavanje rodinog gnezda na telepu

Naše društvo je učestvovalo u preseljavanju rodinog gnezda na telepu, u Proleterskoj ulici 113, kod porodice Firješ. Rode već generacijama grade gnezdo na otprilike osam metara visokom dimnjaku centralnog grejanja, sa puno izdršljivošću i uprkos svim preprekama. Zbog gnezda je već više puta došlo do izbijanja vatre u kući, polazeći od dimnjaka, koji su dva puta samo uz pomoć vatrogasaca uspeli da obuzdaju. Vatrogasci su srušili gnezdo i rekli da nipošto ne dozvole ponovno doseljavanje roda, pošto vatra može da bude opasna čak i po susedne zgrade. Kapu dimnjaka su duplirali, povisili, ali rode nisu popustile. Postale su deo života porodice i ona bi sve uradila za njih. Tako, uz pomoć prve mesne zajednice, sa velikom dizalicom sa kavezom, koja može podići 1 t mase, skinuli smo gnezdo sa dimnjaka. Akcija se nije na tome završila, planiramo da postavimo jedan veliki stub na par metara od dimnjaka, sa rudimentarnim gnezdom na vrhu, koji će rode završiti. Na vrh dimnjaka ćemo pričvrstiti jednu šiljatu kapu, da ne bi ponovo gradile svoje stanište na to mesto.Nadamo se da će se cela akcija odvijati uspešno i da će se rode vratiti na novosagrađeno stanište.

Čaba Kočička

O akciji je napravljen i video zapis: