Radni dan na obali Jegričke

Mladi aktivisti Društva su u subotu, 30-og avgusta 2008. godine učestvovali u akciji pod nazivom “Radni dan za prirodu”, koja je organizovana na obali Jegričke. Cilj akcije je bio čišćenje obale vodotoka od čvrstog otpada (PET ambalaža i druge teško razgradive materije) na potezu od Bognarovog prema Mezejevom salašu. Kao rezultat dobijena je čistija prirodna sredina i jedna prikolica napakovana otpadom. Deca su takođe imala priliku da se uključe u razne aktivnosti, kao što su prstenovanje ptica, plovidba čamcima, a saslušala su i edukativno predavanje o jedinstvenom svetu žaba.

Partner u organizaciji ove akcije bio je AD “Petefi”, a finasijski je podržana od strane Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.