Serija predavanja u martu

14. Mart Laslo Tot, agronom, je držao predavanje pod nazivom “Ekološka poljoprivreda”.

21. Mart Čila Peteš, diplomirani pejzažni arhitekta, je držala predavanje pod nazivom “Odabir vrsta drveća odgovarajućih za teritoriju Temerina”.

28. Mart Gabriela Milinski Pete, diplomirani biolog, je držala predavanje pod nazivom “Smanjenje otpada kompostiranjem”.