Slatina i Banomska pustara

Osnovna obeležja

Na najnižim područjima opštine Temerina, nalaze se Slatina i Banomska pustara, nekadašnje močvarne površine. Za vreme poplava, Slatina kao grana Jegričke se redovno punila vodom. Nakon poplava, voda koja je bila bogata ribom ostala bi u nižim delovima, bazenima i rupama odakle su starosedeoci okolnih salaša košarama skupljali ribu, često i po nekoliko džakova. Odvodnjavanjem i isušivanjem močvara nastale su kasnije pomenute slane pustare, livade. Kako se menjao spoljašnji izgled staništa, tako se razvijao i prilagođavao živi svet. Danas se na ovim pustarama u velikom broju nalaze retke i zaštićene životinjske i biljne vrste.

Biljni svet

Za oba staništa su karakteristične pustarske biljne zajednice. Na malo vlažnijoj Banomskoj pustari se mogu naći oštrice (Carex elata), ponegde se javlja vranjemija (Limonium gmelinii), kao i zvezdan (Aster tripolium), dok se na Slatini vranjemija (Limonium gmelinii) i zvezdan (Aster tripolium) javljaju u većim populacijama, ali se može naći i stričak (Carduus nutans), bezbridnjača (Puccinellia distans) kao i vijuk (Festuca sp.).

Životinjski svet

Najznačajnija vrednost ovih područja su ptice koje ovde žive. Na ovom staništu se javljaju vrste koje su pod strogom zaštitom kao što je vlastelica(Himantopus himantopus), vivak (Vanellus vanellus), žuta pliska (Motacilla flava) i njena podvrsta (Motacilla flava feldegg). Javlja se i strogo zaštićena poljska trepetljika (Anthus campestris), crnoglava travarka (Saxicola torquata), velika strnadica (Emberiza calandra), obična vetruška (Falco tinnunculus), a na obalama kanala koji seku pustare mogu se naći trstenjaci (Acrocephalus sp.), ponekad se tu gnezdi i ritska ušara (Asio flameus).

Pored ptica javljaju se i druge životinjske vrste u velikom broju kao što su zec (Lepus europaeus), srna (Capreolus capreolus), lasice (Mustela nivalis) i tvor (Mustela putorius). Na proleće u nižim poplavljenim dolinama mogu se naći crvenotrbi mukač (Bombina bombina), obična krastača (Bufo bufo), zelena krastača (Bufo viridis), ali za vreme svadbenog plesa ove vode potraže i mrmoljci. Nažalost, tokom suvljih godina ove poplavljene površine se isušuju često pre nego što se punoglavci žaba i larve mrmoljaka pretvore u odrasle jedinke i tako oni uginu.

Ugrožavajući faktori

  • uoravanje pustara
  • razvoj korova
  • namerno uznemiravanje od strane pecaroša i izletnika
  • skupljanje vranjemije
  • ostavljanje smeća i otpada

Mere zaštite

  • Važno je gore navedene faktore izbeći, ali to je težak zadatak bez kojeg ne možemo sačuvati dugotrajno ove pustare i njihov živi svet
  • Tokom suvih godina važno je snabdevanje plitkih bazena vodom za razvoj punoglavaca i larvi mrmoljaka, tokom celog leta.