Архиве ознака: Rimski šančevi

Godišnji sastanak

faalco_small

Krajem februara je naše društvo održalo godišnji sastanak, gde su predstavljene prošlogodišnje bogate aktivnosti, nakon čega je predsednik pozitivno ocenio prethodni period. Prisutni su mogli čuti i ovogodišnji plan, po kome je ispred našeg društva jedna godina puna aktivnosti. Nakon finansijskog izveštaja smo mogli prisustvovati i kratkoj prezentaciji o bogatom biljnom svetu Rimskih šančeva, zahvaljujući Dori Sabo. Nakon “zvaničnog” dela sastanka, društvo je nastavilo druženje uz večeru.

Ištvan Balog

Upoznavanje flore i faune Starog parka i Rimskih šančeva

faalco_small

Učenici O.Š. “Kokai Imre” su 12. maja krenuli na drugi po redu terenski izlet u organizaciji DLJP “Falco”. Ciljna staništa su bila zaštićeno prirodno dobro “Stari park” u Temerinu Rimski šančevi. Tridesetoro dece se skupilo ispred Doma omladine u 8 sati ujutro, gde su Angela Zelenka, nastavnica biologije i Dora Gero, članica društva održale predavanja o prirodnim vrednostima pomenutih staništa. Наставите са читањем Upoznavanje flore i faune Starog parka i Rimskih šančeva

Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin

faalco_small

Mesto realizacije

Mesto realizacije projekta promocije i zaštite obuhvata najznačajnija prirodna staništa retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na teritoriji i okolini opštine Temerin. Lokaliteti koji su obuhvaćeni projektom su sledeći:
1. Rimski šančevi – predstavlja prirodnu, jugoistočnu granicu opštine u dužini oko 10 km i pruža se u pravcu jugozapad-severoistok u vidu nasipa/iskopa, dubokog nekoliko metara i širine oko 40m. Utočište za retke i ugrožene biljne vrste, relikata glacijalnih perioda kao i za biljne zajednice karakterističnih za nekadašnje prostrane stepe lesnih terena.
2. Park prirode Jegrička – proglašena za zaštićeno prirodno dobro u decembru 2005. godine. Lokalitet sa veoma bogatim diverzitetom ptica predstavlja Međunarodno značajno stanište za ptice (IBA) kao i za biljke (IPA). Prirodno bogatstvo vodotoka daje prisustvo i drugih vrsta kičmenjaka i biljaka koje se nalaze i na listi Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti.
3. Spomenik prirode «Stari park u Temerinu» – zaštićeno područje od 80-tih godina. Stabla velike starosti, zajedno sa mnoštvom ptica predstavljaju prirodnu vrednost ovog parka. Nalazi se usled srca naselja, a građani ga koriste za odmor i rekreaciju.
4. Banomska pustara i vodotok Male bare sa slivnim područjem – fragment iskonskog izgleda nekadašnje Panonske nizije, sa biljnim i životinjskim vrstama karakterističnim za stepska i slatinska staništa.

Наставите са читањем Promocija i zaštita prirodne baštine opštine Temerin