Temerin Község természeti értékeinek népszerűsítése és védelme

Helyszínek

A projekt Temerin környékén fellelhető ritka és veszélyeztetett növény- és állatfajok legértékesebb természetes élőhelyeit öleli fel. Ezek a következők:
1. Nagy Római sánc – a 10 km hosszú és kb 40 m széles, délnyugat-északkelet irányban elterülő sáncvonulat a község keleti természetes jellegű határát képezi. Számos ritka és veszélyeztetett növényfaj, köztük több jégkorszaki reliktum és a löszgyepekre jellemző növénytársulások menedékhelye.
2. Jegricska Természeti park – 2005. decemberében lett védett területté nyilvánítva. Nemzetközileg jelentős madár- illetve növényélőhely (IBA- és IPA terület). Nagyszámú védett állatfaj élőhelye.
3. Temerini Kastélykert – a 80-as években lett védett terület. Természeti gazdagságát az idős fatörzsek és a madárvilág jelenti. Hűvös mikroklímája a lakosság számára a pihenés és a testedzés helyszíne.
4. Szlatyina menti és bánomi puszták – ezek a szikes és pusztai élőhelyek a Pannon alföld egykori kinézetét idéző fragmentumok.

Célok

A projektum célja a lakosság természetvédelmi szemléletének a kialakítása a község természeti értékeinek bemutatása és védelme által.
A természetvédelmi szemléletet a projektum 3 szinten keresztül szeretné felkelteni:
1. természeti kincsek bemutatása
2. felhívja a figyelmet a védelmi intézkedések szükségességére és a veszélyeztető tényezők korlátozására
3. a lakosság beavatása a védelmi intézkedések lebonyolításába

A természeti értékek bemutatása különböző szórólapok, tájékoztatók nyomtatása által történik. A szervezett terepjárásokon a résztvevők a természeti értékeket közvetlen módon tanulmányozhatják. A védelmi intézkedésekben való részvétel segít megismerni azokat a módszereket, lehetőségeket amelyek hozzájárulnak egyes növény- és állatfaj aktív védelméhez.

Várható eredmények

A projektum befejezése után a következő eredmények várhatók:

  • Kevesebb vad szemétlerakó
  • Az élővilág kisebb mértékű zavarása
  • A növény- és állatfajok fennmaradásához szükséges feltételek javítása
  • A biológiai sokféleség gazdagítása
  • A természeti értékekben gyönyörködő illetve pihenni vágyó látogatók számának növekedése

A projektum támogatói és partnerei

  • Balkáni alap a helyi kezdeményezésekért
  • Temerini Teleház
  • Kókai Imre Általános Iskola
  • I. Helyi Közösség