Značajni dani

 • 2. februar Međunarodni dan vlažnih staništa.
 • 5. mart Svetski dan energetske efikasnosti.
 • 21. mart Dan šuma.
 • 22. mart Svetski dan vode.
 • 7. april Svetski dan zdravlja.
 • 22. april Dan planete Zemlje.
 • 6. maj Dan ekologa Srbije.
 • 10. maj Dan ptica i drveća.
 • 15. maj Međunarodni dan akcije za klimu.
 • 22. maj Dan biodiverziteta.
 • 24. maj Evropski dan parkova.
 • 5. jun Dan zaštite životne sredine.
 • 29. jun Dan Dunava.
 • 15. septembar Svetska akcija “Očistimo svet”.
 • 16. septembar Svetski dan očuvanja ozonskog omotača.
 • 22. septembar Svetski dan bez automobila.
 • 6. oktobar Svetski dan staništa.
 • 4. novembar Dan klimatskih promena.
 • 5. decembar Međunarodni dan volontera.