Zöld sorok 21.

Újra itt vagyunk

Néhány hónap kihagyás után újra jelentkezik a Zöld Sorok. Sok minden történt a Falco háza táján ez alatt a néhány hónap alatt. Kirándulások, rajzpályázat, gyurgyalagvédelmi projekt, újabb szalakóta odúk kirakása, Illés-nap, tábor meg a „Nagy öröm a kiskert” elnevezésű vetélkedő. Nehéz lenne – még rövid említéssel is – mindent „belegyömöszölni” ebbe az egy oldalba, ezért csak a két legutóbbi rendezvényünkről szólunk most bővebben. Remélve, hogy olvasóink szeretettel veszik újabb nekilendülésünket, s bízva, hogy a jövőben újra folyamatosan fogunk jelentkezni írásainkkal, maradok őszinte tisztelettel,

BALOGH István

Környezetvédelmi tábor

Harmadízben szervezte meg egyesületünk az idén a környezetvédelmi tábort a Jegricska partján, augusztus 12-től 19-ig. Összesen hét községből 36 gyerek vett részt a táborozáson. Az idei tábor vezérfonala a természetbúvárkodás volt. Az előadások, foglalkozások a természetkutatás gyakorlati módszereit mutatták be a gyerekeknek, azaz megtanították őket, hogyan és mit kell a természetben megfigyelni, hogyan kell jegyzeteket készíteni a megfigyeltekről, s hogyan kell megóvni a természetet. A szervezők az idén újításokat is bevezettek a programok összeállításakor. Meghívtunk más civil szervezeteket, amelyek bemutatót tartottak saját tevékenységeikről. Bemutatkozott a Hunor Íjászklub, a Rózsa Sándor Lovasklub, valamint a temerini JaGent sportklub is. A gyerekek örömmel ki is próbálták a lovaglást, az íjászatot és a számukra ismeretlen sportágat is. Persze, nem maradhattak el a játékos versenyek sem. A madarászok egész héten tevékenykedtek. Összesen 201 madarat fogtak a speciális madárhálókkal, melyeket meggyűrűzés, valamint a biometriai adatok felvétele után szabadon engedtek. Sikerült egy budapesti jelzésű gyűrűt viselő – valahol Magyarországon gyűrűzött – cserregő nádi poszátát is befogni. A jól sikerült tábort sokan támogatták, akiknek segítségét itt szeretnénk még egyszer megköszönni. Támogatóink a következők: Kárász SHE, Zsúnyi–Szilák földműves-szövetkezet, dr. Petri József és Erika, Illés László, Verebélyi kertészet, Kis János, Bartusz Zoltán, Csúzdi Endre, Hornyík Imre, Fehér Katica, Lócz Árpád és Judith, Hajdúk Magdolna, Tóth Rudolf, Balogh Tibor, Szűcs Béla, Berta Zoltán, Kurcinák Zoltán, Varga Balázs és Varga Endre.

B. I.

Jól vizsgáztak a házikertek művelői

A Falco Természetkedvelők Egyesülete az idén első alkalommal hirdetett meg vetélkedőt a kiskertek művelői részére. Bár egy kicsit megkésve, csak májusban jelent meg a felhívás, jó visszhangra talált az érintettek körében. A vetélkedő az Illés-napi terménybemutatóval ért véget, ahol a versenyzők szervezetten állították ki terményeiket. A versenybizottság az itt bemutatott terményeket is figyelembe véve hozta meg döntését. Az ünnepélyes eredményhirdetésre augusztus 31-én került sor a Nagybara partján levő turistaház teraszán. Az egybegyűlteket Balogh István, a Falco elnöke köszöntötte, ezt követően az értékelő bizottság elnöke, Petes Csilla tájépítész mérnök röviden ismertette, miként zajlott le a vetélkedő, majd Majoros Pál ötletgazda, főszervező szólt a jelenlévőkhöz, amit az oklevelek és a velük járó jutalmak kiosztása követett. Aranyérmes oklevelet kapott Bálint Tamás és Kálmán Borbála, ezüstöt Kohanec Magdolna, bronzot Szekeres Mihály. Elismerő oklevelet Kálmán József, Tóth Mária, Tóth Babó Margit, Kohanec Sándor, Szekeres Anna és Jakubec János érdemelt ki. A készséges anyagi támogatásért köszönő oklevelet adtak át a szervezők id. Fehér Zoltánnak, az Alba Agrar Földműves-szövetkezet tulajdonosának. A díjkiosztást követően a támogató így szólt a jelenlévőkhöz: – Nagyapám és édesapám neves kertészek voltak Temerinben. Ebben a kertészcsaládban nevelkedtem, és örömömre szolgál, hogy Zoltán fiam és felesége, Andrea őrzik a családi hagyományt. Ismerve a kertészettel járó munkaigényeket, látok távlatot ebben a vetélkedős kertészkedésben, mert a temeriniek szorgalmas emberek, erről a tulajdonságukról messze földön ismertek. Elmondhatom, hogy lehetőségünkhöz mérten a jövőben is számíthatnak családi vállalkozásunkra, az Alba Agrárra.
Az Alba Agrár gazdabolt vezetője, Molnár Nóra agrármérnök növénytársítási táblázatot osztott szét a jelenlevők között. Utána asztalra került az alkalmi menü, a lecsó és a szilváslepény, ami nagy sikert aratott.
A társalgás során szóba került, sokan ígérték, hogy jövőre is részt kívánnak venni a vetélkedőn. E jelzéseket örömmel vettük, hiszen a megmozdulásnak az a célja, hogy a temerini kertek visszanyerjék régi arculatukat. Egykoron a kert volt a ház, a család éléskamrája, hiszen az alapvető zöldségfélét és gyümölcsöt a konyha részére a háziasszony egy karnyújtásra meglelhette a kertjében. Akkortájt szégyen volt piacon zöldségfélét venni, lustaságra utalt, meg rávaló sem volt. A bőrünkön érezzük, hogy ez utóbbi mennyire érvényes napjainkban is. Az sem megvetendő szempont, hogy milyen eredetű, milyen kezelésű főzelékféle, gyümölcs kerül a család asztalára. Ez a tudat arra késztet bennünket, hogy forduljunk kertünk felé. Fényesítsük ásónkat, kapánkat, gereblyénket a jól termő temerini kerti földekben. Munkánk eredményeként pedig kerüljenek vegyszermentes étkek a család asztalára.

Majoros Pál

Eredetiben, Original